Ångerrätt

Leasingavtal som ingåtts på www.ford2go.se kan ångras av leasingtagaren inom 14 dagar från att fordonet levererades till leasingtagaren. För att nyttja ångerrätten ska det meddelas skriftligt och tydligt av leasingtagaren till återförsäljaren som levererat fordonet inom dessa 14 dagar.

Om ångerrätten nyttjas ska fordonet återlämnas till återförsäljaren inom 14 dagar från det att leasingtagaren meddelade att denne ville nyttja ångerrätten. Hyran som betalats kommer betalas tillbaka med vissa avdrag (se nedan). Denna återbetalning sker med samma betalsätt som använts av leasingtagaren, inom 14 dagar från det att leasingtagaren meddelat att denne ångrat sitt avtal. Detta givet att fordonet återlämnats till återförsäljaren. Även tillägg så som försäkring återgår per automatik.

Då ångerrätten utövas är leasingtagaren ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer då fordonet återlämnas. Om leasingtagaren använt fordonet i större omfattning än vad som kan anses nödvändigt för att testa funktioner och egenskaper blir denne ansvarig för eventuell värdeminskning av fordonet. Det här betyder att leasingtagaren kan behöva stå för en kostnad för att täcka värdeminskningen, skador, onormalt slitage etc. som dras av vid återbetalningen. Tre mil körning är vad som bedöms normalt för att prova en personbil, längre körsträcka än så kan innebära en extra kostnad.